Условия на наемане

След като сте избрали атракцион за конкретния случай или желаете съвет и информация от наша страна се свържете с нас по посочените варианти за контакт. За да изберем правилният атракцион ще обсъдим възрастта на участниците, случая за който ви е нужен атракциона, размера на мястото с което разполагате и достъпа до него.
Следващата стъпка е определяне на наемната цена. Имаме стандартна оферта, която предлагаме на всеки. Но цените варират в зависимост от броя на атракционите, тяхната големина, времетраенето на мероприятието, транспорт и обслужващ персонал.

Подписва се договор, в който се калкулира цената, въз основа на договорните условия за наемане .Тя може да бъде конкретна сума или процент от приходите. В договора са описани изисквания за безопасно и правилно използване на атракциона. Задълженията на двете страни за осъществяване на мероприятието и клаузите по плащане на наема/връщане на % от авансово плащане при не осъществяване на мероприятието по метеорологични причини и др.

До 3 дни от подписване на договора се плаща капаро в размер 20% от цената./неподлежи на връщане/. 24 часа преди датата на събитието цялата сума трябва да бъде платена. / по банков път или в офиса на фирмата/. Издава се фактура за извършената услуга.

Транспорта се извършва от фирмата и се включва в цената. Времето необходимо за поставянето на атракционите е от 30 -60 мин за всеки отделен атракцион. След изтичане на договореното време за събирането на съоръженията е необходимо същото време. Това време е включено в цената и не е включено в договореното време за наем.

Продължителността на събитието е определено в договора. Минималното наемно време е 4 часа. При евентуално негово просрочване се доплаща допълнителна такса за всеки следващ час, средноаретнетично на наемната цена или при допълнително договаряне между страните.

 За експлоатация на съоръженията е необходим 220V ел.захранване. Осигуряването на такъв е задължение на клиента. Необходимата мощност според наетите атракциони се коментира предварително. Отдалечеността от главното захранващо ел табло, определя пад в мощността на тока.При невъзможност да бъде осигурено ел. захранване, фирмата разполага с генератори.

При формиране на наемната цена се има в предвид мястото, на което желаете да бъде поставено съоръжението. При труднодостъпни места /стълби / се начислява такса или се отказва мероприятието. Атракционите са с тежест от 700-800кг., използва се палетна количка за транспортирането им.

При събития на открито е възможно неочаквана промяна на времето, което ще възпрепятства неговото осъществяване. При такива случаи за да промените датата или да се откажете, свържете се с наш сътрудник колкото е възможно по скоро. Ако екипа е тръгнал за оговореното място или вече е пристигнал там, плащането не подлижи на връщане.

Организирането на събитието се извършва от специално обучен персонал. По време на мероприятието персонала се грижи за правилното и безопасно ползване на атракциона .

Някои от атракционите могат да бъдат наети без обслужващ персонал. Фирмата ви доставя съоръжението,а обслужването се извършва от вас. При този случай има допълнителни клаузи в договора.

Всички развлекателни съоръжения са подходящи за деца над 3 год.възраст.Като на всяко едно от тях е конкретизирана възрастовата граница / макс. Товароносимост определя броя и теглто на участниците в една сесия.

Гаранция за сигурността на вашето дете. Включена в цената.

30 % от приходите на съоръжението, като отчитането и поддръжката се извършва от наши колеги.
Само за определени райони в страната, където имаме обслужващ персонал.