Съвместна дейност

Имаме дългогодишен опит, идеи, проект и готовност за съвместна дейност при заявено желание интерес. Склонни сме на различни варианти за съвместна дейност, ние разполагаме с атракционите, вие предлагате подходящ терен.

Богато разнообразие от монетни апарати – клатушки и карусели с 3места, работещи с жеталон / 2лв., с броячи и касови апарати, музикален съпровод.

30 % от приходите на съоръжението, като отчитането и поддръжката се извършва от наши колеги. Само за определени райони в страната, където имаме обслужващ персонал.