Участия

 

7. Летен празник в Англо-амерканското училище в Панчерево,София

За нас бе удоволствие да бъдем част от летния фест на The Anglo-American School of Sofia за втора поредна година.
 

 
 
Форс комерс - официален дистрибутор и партньор на коника минолта