УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ

 


0889171295 Доротея Попова
facebook page @lotolandkidsfun


ЗА ДА НАЕМЕТЕ СЪОРЪЖЕНИЕ ИЛИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ПАКЕТНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ-СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ.    » Имате повод и желаете да ви бъде доставен атракцион/и/, за което плащате наемна цена.

1. ФОРМИРАНЕ НА НАЕМНАТА ЦЕНА: Подписва се договор, в който се калкулира цената, въз основа на договорните условия.Тя може да бъде конкретна сума или процент от приходите.

2. ПЛАЩАНЕ: След договаряне на наемната цена, се подписва предварителен договор и се внася  капаро в размер 10% от цената./неподлежи на връщане/. 24 часа преди датата на събитието цялата сума трябва да бъде платена. / по банков път или в офиса на фирмата/. Издава се фактура за извършената услуга.

3. ТРАНСПОРТ И ПОСТАВЯНЕ : Транспорта се извършва от фирмата и се включва в цената. Времето необходимо за поставянето на атракционите е от 10-30 мин за всеки отделен атракцион. След изтичане на договореното време за събирането на съоръженията е необходимо същото време.

4. ПРОСРОЧВАНЕ НА ВРЕМЕТО : Продължителността на събитието е определено в договора. При евентуално негово просрочване се доплаща допълнителна такса за всеки следващ час.

5. ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ : За експлоатацията съоръженията е необходим 220V ел.захранване. Осигуряването на такъв е задължение на клиента. При невъзможност да бъде осигурен, фирмата разполага с генератори.

6. ДОСТЪП : При формиране на наемната цена се има в предвид мястото, на което желаете да бъде поставено съоръжението. При труднодостъпни места /стълби / се начислява такса.

7. МЕТЕРИОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ : При събития на открито е възможно неочаквана промяна на времето, което ще възпрепятства неговото осъществяване. При такива случаи за да промените датата или да се откажете, свържете се с наш сътрудник колкото е възможно по скоро. Ако екипа е тръгнал за оговореното място или вече е пристигнал там, плащането не подлижи на връщане.

8. ЕКИП : Организирането на събитието се извършва от специално обучен персонал.

9. САМОЕКСПЛОАТАЦИЯ : Някои от атракционите могат да бъдат наети без обслужващ персонал. Фирмата ви доставя съоръжението,а обслужването се извършва от вас. При този случай има допълнителни клаузи в договора.

10. ВЪЗРАСТОВА ГРАНИЦА : Всички развлекателни съоръжения са подходящи за деца над 3 год.възраст.Като на всяко едно от тях е конкретизирана възрастовата граница.

11. ЗАСТРАХОВКА БИЛЕТ : Гаранция за сигурността на вашето дете. Включена в цената.

12. ЗАСТРАХОВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА : Включена в цената

13.УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА МОНЕТНИ АПАРАТИ: % от приходите на съоръжението, като отчитането и поддръжката се извършва от наши колеги. Само за определени райони в страната, където имаме покритие.
 
 
Форс комерс - официален дистрибутор и партньор на коника минолта