Проект

 

1. Необходимост от изграждането на детски увеселителен център

През последните години туризма в Република България се утвърждава като един от водещите, печеливши отрасли в икономиката на страната. Неделима част от инфраструктурата на туристичечските центрове са увеселителните паркове.

Ние си поставяме амбициозната задача да изградим именно такъв развлекателен обект.

 

Ползите от изграждането на увеселителен парк от този вид са неоспорими, поради неговата многофункционалност и компактност. Той ще разнообрази туристическото предлагане в района и ще повиши неговата конкурентоспособност.Увеселителната част на обекта ще предлага разнообразни атракции и развлечения, съобразени с интересите на различни възрастови групи посетители.

Предвижда се изграждането на детски център в който наред с разнообразните атракциони като – надуваеми пързалки, батути, механични влакчета.......
ще бъдат изградени и специализирани кътове за развлечение на децата, където с предлаганите допълнителни услуги ще се повиши качеството им а от там и пълната удовлетвореност у малките посетители. Всички съоръжения които ще бъдат разположени са съобразени с изискванията за безопасна експлоатация на Европейския съюз и притежават необходимите сертификати и тестове за безопасност и техническа пригодност.

Ще бъде изградена инфраструктура, която ще осигури необходимите условия за престой и отдих както на децата така и на техните родители. На разположение на посетителите ще бъдат изградените кафе-сладкарница и заведение за бързо хранене, като по този начин ще се създаде възможност за съчетаване на пълноценната почивка с развлеченията.

Ще бъде построена закрита площ-с необходимите размери и отопление, така че ще бъде възможно целогодишно функциониране и предлагане на висококачествени услуги през всички сезони, независимо от климатичните условия.

През зимният сезон се предвижда разнообразяване на предлаганите услуги, а именно изграждането на открита ледена пързалка, която ще бъде истинска атракция за посетителите.

Нека да помислим за децата си.

С плануваните размери и атрактивност, той ще предаде модерен облик на района и ще повиши неговата конкурентоспособност. Разнообразните и модерни съоръжения и приказната атмосфера ,която ще бъде пресъздадена в увеселителния център ще бъде незабравимо преживяване за децата и разнообразие за техните родители.

2. Идеен план

Основната идея на проекта е изграждането на детски увеселителен център на площ от пет до десет декара. Той ще бъде подходящ за посещение на семейства с деца от една до тринадесет години. В рамките на проекта се предвижда да се изгради открита паркова част, която ще се използва през топлите месеци и закрита част, в която ще бъдат обособени детски кътове за игри и забавления. В рамките на откритата час наред с атракционите ще бъде изградена съпътстваща инфраструктура която ще създаде условия за съчетаване на развлеченията с пълноценна почивка , а именно:

 • › зелени площи
 • › алеи с пейки
 • › мини езеро с фонтан
 • › декорация и подходящо осветление
 • › сцена за изява на малките таланти

От своя страна в закритата част ще се състои от :

 • › зала за атракции и развлечения
 • › кафе сладкарница
 • › помещение зарожденидни и тържества
 • › куклен театър
 • › офис
 • › санитарни помещения

Изграждането на този проект може да бъде разпределено етапно,което ще допринесе за олекотяване на цялостната инвестиция. При завършването на първия етап ,той ще може да функционира самостоятелно, по време на изграждането на втория етап а именно закритата част.

4.Етапи при реализиране на проекта

Одобреният вариантсе разработва като работен проект със следните части:

 • – геоложко проучване
 • – архитектурен проект
 • – конструктивен проект
 • – ел. част
 • – В и К част
 • – отопление, вентилация и климатизация
 • – проект за топлотехническата ефективност
 • – интериорен проект
 • – атракции

Цялостното проектиране и конструиране на увеселителния парк ще бъде направено от български фирми.

5. Социален ефект от проекта

Ползите от изграждането на този център са неоспорими. Той ще бъде една неповторима възможност за прекарване на свободното време и развлечението на жителите на града и неговите посетители.От друга страна той ще разкрие нови, целогодишни работни места. Ще спомогне за реализирането на допълнителни приходи към общината. В социалната политика на фирмата се предвижда безплатни посещения на деца от социални домове, в неравностойно положение и сираци. Организирането на тържества, състезания и изяви и осигуряване на поощрителни награди.


При интерес сме готови на съвместен проект с общината,дългосрочен наем, концесия, покупка на терена или алтернативен начин предложен от вас. Вярваме в скорошното реализиране на нашета идея.


 
 
Форс комерс - официален дистрибутор и партньор на коника минолта